Kelembagaan dan ORMAS

3.2.1.      Kelembagaan  dan Organisasi Masyarakat di Desa Pandak

Kelembagaan dapat diartikan suatu organisasi dan aturan main yang menentukan ruang gerak organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Secara umum adanya Sumber hukum seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusanpresiden, peraturan daerah , keputusan pimpinan Daerah, peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagai acuan gerak berjalannya organisasi tersebut.

Lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Pandak adalah sebagai berikut :

           

NO.

NAMA

UNIT

KET

 1.  

BPD

1

 

 1.  

LPMD

1

 

 1.  

RT

18

 

 1.  

RW

5

 

 1.  

BKM P2KP

1

 

 1.  

TP.PKK

1

 

 1.  

Pokja PKK RT

16

 

 1.  

Pokja PKK RW

4

 

 1.  

Posyandu

4

 

 1.  

Kelompok Tani

3

 

 1.  

Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)

3

 

 1.  

P3A

1

 

 1.  

P2A

1

 

 1.  

BAZIS

1

 

 1.  

Majlis Taklim Masjid/Musholla

1

 

 1.  

Kelompok Kesenian  Genjring

3

 

 1.  

Kelompok Kesenian Kenthongan

2

 

 1.  

Kelompok Kesenian Ebeg

0

 

 1.  

Kelompok Kesenian Karawitan

1

 

 1.  

UED-SP

1

 

 1.  

USP RT

20

 

 1.  

Satgas Hansip Linmas

1

 

 1.  

Kel.Pemuda/Karang Taruna/PIK

1

 

 1.  

Pokmas P3DT

1

 

 1.  

TK

2

 

 1.  

SD

3

 

 1.  

TPA

1